Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 4.8.2020 a vztahuje se na občany Evropského hospodářského prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://www.galena-shop.cz. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit sběr osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

1.1 Vaše údaje používáme k následujícímu účelu:

Kontakt – prostřednictvím telefonu, pošty, e-mailu a/nebo webových formulářů

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • Jméno, adresa a město
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je: získaný souhlas

Doba uchovávání: tyto údaje uchováváme po ukončení služby následující počet měsíců: 12

1.2 Vaše údaje používáme k následujícímu účelu:

Registrace účtu

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • Jméno, adresa a město
 • E-mailová adresa
 • Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet
 • Telefonní číslo

Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je: získaný souhlas

Doba uchovávání: tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

1.3 Vaše údaje používáme k následujícímu účelu:

Zasílání informačních bulletinů

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • E-mailová adresa

Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je: získaný souhlas

Doba uchovávání: tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

1.4 Vaše údaje používáme k následujícímu účelu:

Plnění zákonných povinností

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • Jméno, adresa a město
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je: zákonná povinnost

Doba uchovávání: tyto údaje uchováváme po ukončení služby následující počet měsíců: 120

2. Sdílení s ostatními stranami

Tyto údaje sdílíme nebo sdělujeme Zpracovatelům pouze pro následující účely:

Zpracovatele

Název: Česka pošta, s. p.

Země: ČR

Účel: doručování objednávek

Název: Zásilkovna s.r.o.

Země: ČR

Účel: doručování objednávek

3. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o souborech cookies naleznete v našem Prohlášení o cookies

Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování dat.

Google nesmí údaje používat pro žádné jiné služby Google.

Zařazení úplných IP adres je námi zakázáno.

4. Zabezpečení

Zavázali jsme se k bezpečnosti osobních údajů. Přijímáme příslušná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužívání a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, že je přístup k údajům chráněn a že naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně přezkoumávána.

5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

6. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

7. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

8. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Kontaktní údaje

GALENA s.r.o.

U Nikolajky 3325/32

15000 Praha 5

Česká republika

Webová stránka: https://www.galena-shop.cz

E-mail: info@galena-shop.cz

Telefonní číslo: +420771774040

Nákupní košík

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Pokračovat v nákupu